• darkblurbg
  Woningbeheer
 • darkblurbg
  Commercieel Vastgoedbeheer
 • darkblurbg
  Overige diensten

Het vastgoedbeheer van uw commercieel object wordt vraaggestuurd beheert. Het beheer pakket kan dan ook in samenspraak worden aangepast en aangevuld. Op deze manier kan het vastgoedbeheer worden ingericht naar uw wensen. Het vastgoedbeheer kan dus ook gedeeltelijk worden uitbesteed. Om de belangrijke informatie uit het property management niet verloren te laten gaan en omdat O&O Vastgoeddiensten transparant opereert kan de klachten historie geraadpleegd worden via onze maandelijkse rapportages.

 

Technisch vastgoedbeheer

Wij sturen het vastgoedbeheer vraaggestuurd in. De omvang van de werkzaamheden kunnen in samenspraak met u worden aangepast of aangevuld. In de regel vallen de volgende punten onder het technische beheer van de commerciële objecten :

 • afhandelen en verwerken van (kleine) technische gebreken en calamiteiten
 • opstellen meer jaren onderhoudsplan en begroting
 • controleren uitgevoerde werkzaamheden en facturen
 • regelmatig inspecteren van de commerciële objecten.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat spoedeisende klachten 24/7 worden verholpen.

 

Administratief vastgoedbeheer

Wij sturen het vastgoedbeheer vraaggestuurd in. De omvang van de werkzaamheden kunnen in samenspraak met u worden aangepast of aangevuld. In de regel vallen de volgende punten onder het administratief beheer van de commerciële objecten:

 • innen van de huur
 • het jaarlijks indexeren van de huur
 • voldoen van de lasten en servicekosten
 • verzorgen van de voor en eindinspecties bij mutatie
 • begeleiding bij huurachterstand

 

Prijsstelling commercieel vastgoedbeheer

 • technisch beheer: 4% van de huur
 • administratief beheer woningen: 3% van de huur
 • technisch en administratief beheer samen: 6%

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.